NPC's

From PokeXGames
Revision as of 16:11, 8 May 2021 by Emanuff (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
polski • ‎português do Brasil

Abaixo você encontrará uma relação detalhada de cada um dos NPC's mais importantes do jogo e suas respectivas funções.


› Alimentos

Alimentos
NPC Breno NPC Fetch NPC Kenny NPC Marley NPC Ross NPC Samir NPC Tabata
BrenoT.png FetchT.png KennyT.png MarleyT.png RossT.png SamirT.png TabataT.png

› Outfits

Outfits
NPC Cillian NPC Luffy NPC Skier NPC Yalk
CillianT.png LuffyT.png SkierT.png YalkT.png

› Itens

Itens
NPC Bill NPC Flint NPC Guru NPC Heather NPC Hugh NPC Mark NPC Max NPC Mite NPC Aureo NPC Todd Snap NPC Cameron NPC Ruslan NPC Mince
BillT.png
(Hero Cards)
FlintT.png
(Stones)
GuruT.png
(Iscas)
HeatherT.png
(Pokémon)
HughT.png
(Loot)
MarkT.png
(Loots,Balls,Potions)
MaxT.png
(Decoração)
MiteT.png
(Eletrônicos)
AureoT.png
(Dimensional Zone)
ToddSnap.png
(Toys)
Cameron.png
(Itens Antigos)
Npc-ruslan.png
(Winter Shoes)
Npc-mince.png
(Winter Shoes em dezembro)

› Sistemas do Jogo

Sistemas do Jogo
NPC Nurse Joy NPC Cohen NPC Kurt NPC Deka NPC Keanu NPC Marlon NPC Yami NPC Shurya NPC Shirley NPC Atena NPC Jorge NPC Elon NPC Dende NPC Albiere NPC Ewan
Npc-nurse-joy.png
(Cura)
Npc-cohen.png
(Troca de cidade natal)
Npc-mr.kurt.png
(Troca de cidade natal)
DeakT.png
(Pinta Pokébola)
KeanuT.png
(Saffari)
MarlonT.png
(Cassino)
YamiT.png
(Lock na Pokébola)
ShuryaT.png
(Nome/Aura)
ShirleyT.png
(Tokens)
AtenaT.png
(Device)
JorgeT.png
(Remover Held)
ElonT.png
(Boss Charm)
NPC Dende.png
(Remover Held)
NPC Albiere.png
(Fósseis)
NPC Ewan.png
(Fósseis)

› Tasks Diárias

Tasks Diárias
NPC Officer Jenny NPC Gary Oak
Officer Jenny.png
(Daily Kill)
Gary Oak.png
(Daily Catch)

› Dimensional Zone

Dimensional Zone
NPC Rachel NPC Yank NPC Chloe
NPCRachel.png
(Daily)
NPCYank.png
(Key Mountain)
Chloe.png
(Key Changer)

› Addons

Addons
NPC Ross Gloss
Npc-ross-gloss.png
(Addons de Mega Tower)